Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o jednostce

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
Skrót nazwy: ZS w Krapkowicach
Adres:  ul. Ks. Duszy 7  47-303 Krapkowice
Tel/fax:  77 466-32-02
E-mail:
Strona internetowa: lo.krapkowice.pl
Dyrektor: Iwona Medwid
 

Podstawą prawną działania Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach są:

 1. Akt założycielski Zespołu Szkół im. Jan Kilińskiego w Krapkowicach
 2. Uchwała Nr XXXI/205/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002r.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, ze zm.)
 5. Statut Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
Wersja XML